EĞİTİM METODU

 • İSKENDERUN YA-PA ANAOKULU

3 YAŞ ÖĞRENME METODLARI

FEN VE DOĞA DERSİ:  Yaparak ve yaşayarak öğrenmeyi sağlar. Neden – sonuç ilişkisini çözmeyi sağlar.

SANAT ETKİNLİKLERİ: Çocuğun algı beceri ve yaratıcı gücünün ortaya çıkmasını sağlar. Küçük kaslarını kullanarak el – göz koordinasyonunu gelişmesini destekler.

TÜRKÇE DİL ETKİNLİĞİ: Türkçe dil etkinlikleri çocukların dili doğru ve etkili kullanması sağlar. Kelime hazinesinin geliştirilmesi ve kendini doğru şekilde ifade etmesini amaçlar.

MATEMATİK: Okul öncesinin maçlarından birisi de, çocuklara sayıları sevdirmek ve tanımalarına yardımcı olmaktır.

SATRANÇ: Hafızayı geliştirir.       

Mantıksal düşünmeyi geliştirir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Konsantrasyonu artırır.                                                                                                                                           

Kararlarımızın sorumluluğunu almayı öğretir.  

Dünyamızı genişletir.

DANS:  Özgüven artar.

Arkadaş çevresi genişler.

Hepsinden önemlisi, sevdiği ve zevk aldığı çalışmasının sonsuz keyfini tadıp mutlu olmaktır. 

   

 4 YAŞ ÖĞRENME METODLARI

Sistemli eğitimin ilk aşaması olan okul öncesi eğitim bireye verilmek istenen kazanım ve göstergeleri oyun, eğlence yaparak, yaşayarak, görsel algılama metotlarıyla çocukları öğrenmeye ve araştırmaya sevk etmektir.

 • FEN VE DOĞA DERSİ:  Problem çözme, sebep  - sonuç ilişkisini çözmeyi öğretir.
 • SANAT ETKİNLİKLERİNDE: Küçük kaslarını kullanarak el – göz koordinasyonu geliştirmesini destekler.
 • DRAMA: Kendini ifade etme özgüvenini geliştirme ve olumsuz hareketlerini drama sayesinde olumlu yönde geliştirir.
 • TÜRKÇE DİL ETKİNLİĞİ: Bu etkinlikle çocukların kelime hazinesinin geliştirilmesi yeni kelimeler öğrenmesi ve kendini doğru şekilde ifade etmesi amaçlanır.
 • MATEMATİK: Eğitimin her alanında matematik büyük bir yer almaktadır. Okul öncesinin amaçlarından birisi de, çocuklara sayıları sevdirmek sevdirirken zihinleri geliştirmektir.
 • DANS: Özgüven artar.
 • Arkadaş çevresi artar,
 • Daha aktif bir sosyal hayata sahip olur,
 • Eğlenceli bir yolla kilo verilir.
 • Sakinlik ve dinginlik kazandırır.
 • Vücudunuz forma girer.
 • Ancak hepsinden önemlisi, sevdiği ve zevk aldığı bir alanda çalışmanın ve gelişmenin sonsuz keyfini tadıp mutlu olmaktır.

 

SATRANÇ: Bilim adamları insanların iki şekilde düşündüğünü ifade etmektedir.  Biri; lisan kullanılarak yapılan yani kelimeler ve cümleler ile düşünme.  

Diğeri şekilleri, görsel ve uzaysal sembolleri kullanarak yapılan düşünme.  

Bütün okul dersleri ağırlıklı olarak lisan kullanılarak yapıldığı için, doğal olarak bu düşünme tarzının gelişimine katkı sağlıyor. Fakat görsel-uzaysal düşünme becerilerini geliştirmeye yönelik fazla bir etkinlik yok okul programlarında.

Kısmen resim, görsel sanatlar ve geometri gibi derslerin bu alanda faydalı olduğu söylenebilir. Öğrencilerimizin görsel uzaysal düşünme becerilerini geliştirmede, satranç - dama gibi oyunların çok faydalı olacağına inanıyoruz. Bu sebeple satrancın okullarda çok daha yoğun olarak eğitim amaçlı kullanılması gerektiğini düşünüyoruz.

SATRANCIN YARARLARI

1-Satranç konsantrasyonu artırır.

2-Satranç hafızayı geliştirir.

3-Satranç mantıksal düşünmeyi geliştirir

4-Satranç hayal gücünü ve inovatif düşünceyi geliştirir.

5- Satranç kararlarımızın sorumluluğunu almayı öğretir.

6-Satranç davranışlarımızın sonuçlarını tahmin etme becerimizi geliştirir.

7-Satranç içsel motivasyonu artırır.

8- Satranç sıkı çalışmanın başarıyı getirdiğini öğretir.

9- Satranç okul ödevlerini ve notlarını geliştirir.

10- Satranç dünyanızı genişletir. 

5. YAŞ ÖĞRENME METODLARI

TÜRKÇE DİL ETKİNLİĞİ: Türkçe dil etkinlikleri içinde tekerlemeler, parmak oyunları, şiir bilmece, sohbet, resimli hikâye okuma, öykü anlatma, öykü tamamlama, taklit oyunları, dramatizasyon etkinlikleri yer almaktadır. Türkçe dil etkinlikleri sırasında, çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarının yanı sıra sözcük dağarcıklarının geliştirilmesi üzerinde de önemle durulmaktadır.

OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK: Okuma yazmaya hazırlık çalışmaları, çocukların ilkokula geçişini kolaylaştırmak, hazır bulunuşluk düzeylerini arttırmak amacıyla yapılan etkinlikleri içerir. Öğrencilerin yaş dönemlerine ve gelişimlerine uygun seçilmiş kavram kitapları ile çalışılır. Çizgi ve sayı çalışmalarına yer verilir. Bu yaş grubunda esas olan 1. Sınıfa hazırlık çalışmalarıdır. Okuma yazma etkinliği verilmez.

MATEMATİK: Çocuğun bilimsel gelişimine katkı sağlamak çocuklarda matematiğe karşı olumlu bir tutum kazandırmak, çocukların önceden getirdikleri kavramsal bilgilerle yeni bilgiler arasında bağ kurmasına yardımcı olmak, matematiksel kavramların neden ve nasıl kullandığını anlamaya yardımcı olmak amacını taşımaktadır. Standart olmayan ölçü birimleri (Ayak, kalem, kürdan, kitap vb) kullanarak doğal ölçme çalışmaları ilişki kurma, eşleştirme, gruplama, örüntü oluşturma, sıralama, sayma, ekleme – çıkarma geometrik şekilleri tanıma çalışmaları yapılır.

DANS: Dansın çocuklar üzerindeki olumlu etkileri göz ardı edilemeyecek kadar önemlidir. Çocuğun kendini tanıması, kolayca ifade edilebilen ayrıca çocukların kas ve kemik yapısının gelişmesinde müzikle birlikte çalışma sayesinde, kulak ve ritim duygusunda önemli gelişmeler sağlar.

SATRANÇ: Zekayla karar verme ve zaman kullanma yeteneğini geliştiren öğrencilere mantıklı düşünmeyi, tahmin etme becerisini kazandıran satranç dersini sevdirerek, en önemli amaçlarından biridir. Satranç dersimizde de, çocukların problem çözme yeteneklerinde geliştirir. Birlikte oyun oynamayı öğretir.

BEDEN EĞİTİMİ: Okul öncesi beden eğitimi derslerinde küçük ve büyük kas grupları ile temel matarik özellikleri geliştirmeye yönelik çalışmaları içeren koordinasyonun temelli öğretim programı uygulamaktadır.

FEN BİLGİSİ VE DENEY: Deneyler sayesinde öğrencilerimiz, eğitim hayatında yaşayarak başlamış olurlar. Deneyler sayesinde çocukların etraftaki olayları neden ve sonuçlarını görmüş olurlar. Çocuklar da uygulayarak öğrenilen bilgileri, kalıcılığı sorgulamış olur.

OYUN ETKİNLİĞİ: Oyun, çocukların kendilerini en iyi ifade ettikleri etkinliklerden biridir. Paylaşımı kabul etmeyi dostluğu, arkadaşlığı öğrenirler. Bu etkinlikte aynı zamanda oyun kurmayı, mantık kurmayı, liderliği, çözüm üretmeyi toplum kurallarına uymayı da öğrenirler.

SERBEST ZAMAN ETKİNLİĞİ (SANAT ETKİNLİĞİ) : Bu derste yaratıcı ve sanat etkinlikleri yapılır. Boyama, kesme yapıştırma, artık materyallerle ürün ortaya çıkarma, proje çalışmaları ve oyun hamurları ile şekil ve figürler yapma. Çocuklar bu ürünler sayesinde, yaratıcılıklarını ortaya koyarlar. El becerilerini geliştirirler.

RESİM: Çocukların dünyasında birçok sanat etkinlikleri içinde resmin daha farklı bir yeri vardır. Çocuk tüm zihnini resim ile ortaya koyar. Çocukluk döneminde otokontrol gelişmediği için çocuk tüm düşüncelerini, hissettiklerini bütün açıklığıyla ortaya döker. Bu nedenle çocuğun resmi, olduğundan çok daha fazla şey ifade eder.